Z historie nohejbalu v Otrokovicích


Početí otrokovického nohejbalu se datuje kolem roku 1970, kdy se naši „tatíci“ začínali seznamovat s tzv. „fotbalem přes provaz“ což byl vlastně původní název této hry a v dobách, kdy se nohejbal stává oficiálním sportem v rámci ČTO. Tato hrstka nadšenců se potloukala po různých sportovištích a využívala každý plácek, kde by si svůj oblíbený sport zahrála a udělala žízeň.
Hra nebyla organizována v žádné soutěži a tento stav přetrvával ještě spousty let. Zde nastává další významný milník, který se ovšem projeví až téměř za dvě desítky let. Naším tatíkům přibývají do rodin přírůstky a doslova se rodí druhá generace otrokovických nohejbalistů. Než ale dospějí do nohejbalového věku a začnou přebírat zkušenosti od otců, tatíci zatím nezahálejí a věnují se svému sportu s obrovským zápalem a láskou a to stále na rekreační úrovni. Účastní se celé škály turnajů, jak místních, tak celorepublikových (turnaje organizované odboráři atd.).

A je tu duben 1997! Sem by se dal datovat počátek novodobého nohejbalu v Otrokovicích. Vznikl Nohejbal Club DOLLY a otrokovický nohejbal se začíná organizovat a účastní se oblastního přeboru, v kterém setrvává do současné doby. Rok 1997 byl obrovským milníkem, a to jak v dobrém (vznik), tak i v tom špatném (povodeň). V tomto roce kulminovala nejen velká stoletá voda, ale i dlouholetá aktivita a snaha všech příznivců, položit pevný základní kámen otrokovického nohejbalu. Zde musím připomenout: • opět tatíky – kteří dovršili cílevědomou nohejbalovou výchovu svého potěru, resp. svých synů, • výše zmiňovaný potěr – který přečkal nástrahy pubertálních let a uvědomil si krásy a přednosti tohoto sportu (málo běhání, hodně piva), • Zdeňka Doležala, který to s námi myslel vážně - prvního významného patrona a sponzora, majitele již vodou odneseného Autocampu DOLLY, kde byla naše základna. Bylo zde vybudováno veškeré zázemí, připraveny projekty na výstavbu nohejbalových kurtů a samozřejmě DOLLY sloužil i jako kulturně-společensko-občerstvující stánek, • a v neposlední řadě hudební skupinu DOLLY BAND – která byla složena výhradně z našich členů (výjimky potvrzují pravidlo).

POVODEŃ! Bohužel. Přicházíme o veškerý majetek, zázemí plány! JEDEME OD ZNOVA! A opět se potloukáme po různých sportovištích a nohejbal nás pořád baví. V roce 2000 vstupuje oddíl ve známost pod novým názvem NOHEJBALOVÝ KLUB Otrokovice. Báječný sport udržel partu správných lidí až do současné doby a věřme, že udrží i do doby budoucí! Bez Vás, co jste pro otrokovický nohejbal tolik vykonali a slibuji Vám, že ještě vykonáte, bychom zde vůbec nebyli. Děkujeme!